Duurzaam tropisch hardhout

Let's go green

Duurzaam bosbeheer

Bij Denderwood vormt duurzaamheid de kern van ons ethos. Wij geloven in het belang van verantwoord bosbeheer en hebben ons bedrijf volledig toegewijd aan het ondersteunen van duurzame praktijken in de houtindustrie. Bij Denderwood importeren we uitsluitend hout uit duurzaam beheerde concessies. Hiermee trachten wij als bedrijf een positieve impact achter te laten op het milieu en helpen wij mee de toekomst van onze bossen veilig te stellen.

Werken met partners die hun concessies op een duurzame manier beheren, is een verplichting die diep geworteld is in onze bedrijfscultuur. Door ervoor te zorgen dat de bossen waaruit wij hout importeren op een verantwoorde manier worden beheerd, dragen we bij aan het behoud van biodiversiteit, verminderen we de ontbossing en bevorderen we het herstel van ecosystemen in onze natuur.

Duurzaam tropisch hardhout - Denderwood

Onze inspanningen reiken verder dan alleen ecologische verantwoordelijkheid. Bij Denderwood begrijpen we dat duurzaamheid ook betekent dat lokale gemeenschappen profiteren van onze activiteiten. We streven ernaar om samen te werken met onze partners en de mensen die in de buurt van deze concessies wonen, hen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat ze de vruchten plukken van een duurzaam bosbeheer.

Wanneer u kiest voor Denderwood, kiest u niet alleen voor hoogwaardig hout, maar ook voor een bewuste en verantwoorde benadering van het milieu. We geloven dat elk stuk hout een verhaal vertelt, en wij zijn er trots op dat ons verhaal er een is van toewijding aan duurzaamheid en het behoud van onze bossen voor toekomstige generaties.

Biodiversiteit als cruciale rol

Biodiversiteit speelt een cruciale rol in de houtsector en heeft meerdere belangrijke voordelen. Allereerst draagt een divers ecosysteem bij aan de veerkracht en stabiliteit van onze bossen. Dit vermindert niet alleen de vatbaarheid voor ziekten en plagen, maar zorgt ook voor een duurzamer houtaanbod op de lange termijn. Diversiteit behouden betekent ook de diversiteit van het bos benutten!

Biodiversiteit speelt een cruciale rol in de houtsector en heeft meerdere belangrijke voordelen. Allereerst draagt een divers ecosysteem bij aan de veerkracht en stabiliteit van onze bossen. Dit vermindert niet alleen de vatbaarheid voor ziekten en plagen, maar zorgt ook voor een duurzamer houtaanbod op de lange termijn. Diversiteit behouden betekent ook de diversiteit van het bos benutten!

Biodiversiteit als cruciale rol

Het behouden van biodiversiteit binnen het bos is van essentieel belang om er voor te zorgen dat onze bossen een gezond ecosysteem kunnen handhaven. Elke houtsoort heeft unieke eigenschappen en toepassingen, en het gebruiken van deze variëteit aan houtsoorten, stelt ons in staat om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van klanten en industrieën. Denderwood erkent dit belang en speelt hierop in door een gevarieerd assortiment aan te bieden, waarbij we ervoor zorgen dat ons houtaanbod afkomstig is uit duurzaam beheerde concessies.

Door niet alleen te focussen op één specifieke houtsoort, maar een brede selectie aan te bieden, dragen wij bij aan het behoud van biodiversiteit in de bossen waaruit we produceren. Het waarborgen van een gezond ecosysteem is niet alleen van ecologisch belang, maar het stelt ons ook in staat om op verantwoorde wijze te voorzien in de diverse behoeften van onze klanten, terwijl we de natuurlijke rijkdommen van het bos respecteren en beschermen.  

Hout als hernieuwbare grondstof

Bij Denderwood geloven we in de kracht van hout als een hernieuwbare grondstof en een van de meest duurzame bouwmaterialen die beschikbaar zijn. Onze toewijding aan duurzaamheid wordt weerspiegeld in de overtuiging dat hout, mits verantwoord beheerd, niet alleen een ecologisch verantwoorde keuze is, maar ook een essentiële bijdrage levert aan een duurzame toekomst.

Hout is inherent hernieuwbaar omdat het afkomstig is van bomen, die door middel van fotosynthese koolstofdioxide omzetten in zuurstof. In vergelijking met niet-hernieuwbare bouwmaterialen, zoals beton en staal, draagt het gebruik van hout dus bij aan het verminderen van de ecologische voetafdruk. Daarnaast groeien bomen voortdurend en kunnen ze, indien duurzaam beheerd, herhaaldelijk worden geoogst zonder dat dit leidt tot uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen.

Duurzaam tropisch hardhout - Denderwood
Duurzaam tropisch hardhout - Denderwood

Bomen absorberen tijdens hun groeiproces aanzienlijke hoeveelheden koolstofdioxide, waardoor hout als bouwmateriaal een positieve impact heeft op de atmosfeer. Bovendien vergt de productie van hout minder energie in vergelijking met traditionele bouwmaterialen, waardoor de uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd.

Door bewust te kiezen voor hout als bouwmateriaal, draagt u bij aan het behoud van bossen, het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van een gezondere planeet voor toekomstige generaties.

Bereken zelf hoeveel CO2 is vastgelegd in uw houtproducten en uw impact op het milieu:

Hout ademt

Hout, als natuurlijke grondstof, vertoont een unieke eigenschap: het "ademt". Deze eigenschap houdt in dat hout in staat is om waterdamp te absorberen en af te geven, waardoor het zich kan aanpassen aan de omgevingsvochtigheid. Dit vermogen om vocht te reguleren, maakt hout ideaal voor gebruik in bouwmaterialen, omdat het bijdraagt aan het creëren van een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Even opmerkelijk is de negatieve CO2-impact die hout kan hebben. Tijdens het groeiproces absorberen bomen koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer en zetten dit om in zuurstof, een fundamenteel onderdeel van fotosynthese. Wanneer hout wordt geoogst en verwerkt tot bouwmateriaal, blijft de opgeslagen koolstof in het hout behouden gedurende de hele levensduur van het materiaal.

In feite fungeert hout als een 'koolstofopslag', waarbij de opgenomen CO2 wordt vastgehouden en niet wordt vrijgegeven zolang het hout niet wordt verbrand of vergaat. Dit maakt hout een effectief middel om de koolstofvoetafdruk te verminderen, aangezien het de uitstoot van CO2 in de atmosfeer beperkt.

In tegenstelling tot sommige niet-hernieuwbare bouwmaterialen, draagt het gebruik van hout dus bij aan het verminderen van broeikasgasemissies en bevordert het een duurzame benadering voor onze bouwsector.

Bij Denderwood erkennen we de unieke eigenschappen van hout als een levende, ademende grondstof en een krachtig middel voor het opslaan van CO2. Door te kiezen voor tropisch hardhout als bouwmateriaal, omarmt u niet alleen een duurzame, kwalitatieve en natuurlijke optie, maar draagt u ook actief bij aan het verminderen van de impact op ons klimaat. Bereken zelf hoeveel CO2 is vastgelegd in uw houtproducten en uw impact op het milieu.

Waarom kiezen voor tropisch hardhout?

Tropisch hardhout staat wereldwijd bekend om zijn buitengewone duurzaamheid, kracht en esthetische waarde, waardoor het een uitstekende keuze is voor een breed scala aan bouwtoepassingen.

Een van de voornaamste redenen om te kiezen voor tropisch hardhout is de ongeëvenaarde duurzaamheid en kracht die het biedt. Deze houtsoorten bezitten natuurlijke eigenschappen die hen in staat stellen om de tand des tijds te doorstaan. Of het nu gaat om terrassen, gevelbekleding of tuinmeubilair, tropisch hardhout biedt een langdurige oplossing die bestand is tegen de meest veeleisende weersomstandigheden.

Tropisch hardhout heeft een hoge natuurlijke weerstand tegen vocht, schimmels en insecten. Hierdoor blijft het materiaal vrij van verval en behoudt het zijn integriteit, zelfs onder vochtige omstandigheden. Deze eigenschap maakt tropisch hardhout ideaal voor buitentoepassingen waar andere materialen mogelijk zouden aftakelen.

Bij Denderwood hechten we niet alleen waarde aan de kwaliteit van ons hout, maar ook aan duurzaam bosbeheer. Veel van onze houtsoorten zijn afkomstig van gecertificeerde bronnen, wat betekent dat het hout op verantwoorde wijze wordt geoogst, met respect voor de biodiversiteit en behoud van tropische bossen.

Ontdek de natuurlijke schoonheid, duurzaamheid en milieuvoordelen van tropisch hardhout bij Denderwood. Maak een weloverwogen keuze voor een bouwmateriaal dat niet alleen voldoet aan uw eisen op het gebied van kracht en esthetiek, maar ook bijdraagt aan een duurzamere planeet.

Onze certificaten & labels

FSC 100%

FSC 100% geeft aan dat hout volledig afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Kwetsbare bossen en bossen met een hoge natuurwaarde mogen niet worden gebruikt voor houtproductie. Boskap mag niet leiden tot verdwijnen van bos of verlies van biodiversiteit of het natuurlijk herstelvermogen van het bos aantasten. Dat betekent dat na het vellen van bomen het bos de kans moet krijgen zich te herstellen en er niet meer hout gekapt mag worden dan er kan aangroeien. Ook worden sociale eisen gesteld die overeen komen met de ILO-richtlijnen. Zo mag er geen sprake zijn van kinder- of dwangarbeid of van discriminatie. Verder moet er sprake zijn van vakbondsvrijheid, en veilige en gezonde werkomstandigheden. Ook moet rekening gehouden worden met de rechten en het welzijn van lokale gemeenschappen.

 

PEFC

PEFC heeft de “Sustainability Benchmark” voor duurzaam bosbeheer opgesteld op basis van internationale principes. Deze eisen zijn niet eigenhandig door PEFC opgesteld, maar zijn samengesteld uit 250 eisen na internationaal overleg met vele verschillende partijen. Deze internationaal opgestelde criteria worden door 149 landen onderschreven. PEFC toetst of nationale standaarden voor duurzaam bosbeheer voldoen aan deze benchmark. De toetsing is een uitgebreid proces. Nationale certificeringsystemen die worden goedgekeurd vallen onder het PEFC keurmerk. Het PEFC garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn van een duurzaam beheerd bos. Momenteel zijn 36 landen lid van PEFC en meer dan 30 van deze landen hebben een goedgekeurde standaard voor duurzaam bosbeheer. Iedere vijf jaar worden de landelijke standaarden weer herzien en opnieuw getoetst. Zo worden de bosstandaarden continu verbeterd, hierin is PEFC uniek. Ook de Sustainability Benchmark zelf wordt regelmatig herzien.

Meer weten over onze producten?

Denderwood

J. Cardijnstraat 3
9420 Erpe-Mere
België

info@denderwood.com

+32 53 73 74 74