ECOLOGIE

HOUT…. een schitterende,  hernieuwbare en milieuvriendelijke grondstof.

 

Cruciaal is echter dat we kiezen voor hout dat op een duurzame én legale manier gewonnen wordt. 

 

Denderwood streeft naar een verantwoord duurzaam beheer van onze bossen wereldwijd, dat bovendien legaal gekapt is overeenkomstig de toepasselijke wetgeving in het land waar het hout gekapt is (het land van herkomst).

 

Wereldwijd zijn er diverse certificeringsystemen om de verwerker en de consument  te garanderen dat het hout uit verantwoord beheerde bossen komt.

 

De Europese Houtverordening  (EUTR) zorgt er voor dat illegaal gewonnen hout niet op de Europese markt kan gebracht worden. Het due diligence systeem verzamelt alle documentatie die de legaliteit van het hout aantoont.

Bij Denderwood is het gamma gecertificeerde (FSC®, PEFC, MTCC, VLO, OLB, TFT, MYTLAS, V-Legal en TLTV) houtsoorten enorm uitgebreid.

 

FSC® :

FSC® certificering is een positieve, constructieve benadering die het mogelijk maakt sociale, ecologische en economische belangen met elkaar te verzoenen. De bossen en hun ecologische rijkdommen worden beschermd, lokale gemeenschappen en inheemse volkeren worden gesteund.

Het FSC® (‘Forest Stewardship Council®’) is een internationale non-profit organisatie, opgericht in 1993 door boseigenaars, de hout- en papiersector, sociale bewegingen en diverse milieuorganisaties.

 

PEFC™:

Het PEFC-certificatiesysteem is een betrouwbaar en transparant systeem om de houtstromen te volgen, van in het bos tot bij de consument. Onafhankelijke certificatie-instellingen doen de controles, zowel in het bos (het beheer van het bos) als bij de bedrijven die het hout verwerken (opslag, verwerking, transport, verkoop).

 

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is een onafhankelijke, niet-gouvernementele milieuorganisatie zonder winstoogmerk dat opgericht werd in 1999. PEFC fungeert als paraplu voor nationale certificatiesystemen die tot stand kwamen door een consensus van de stakeholders.

 

Tevens bieden we ook hout met legaliteit statements  aan, zoals OLB (Origine en Légalité du Bois), VLO (Verification of Legal Origin) en TLTV (Timber Legality and Traceability Verification) .